Het Duitse handels- en bankiershuis Fugger heeft in heel Europa vestigingen. In 1511 stuurt het Pompeius Occo vanuit Augsburg naar Amsterdam, waar zijn huis, Het Paradijs, uitgroeit tot een ontmoetingsplek voor kunstenaars en intellectuelen. Ongetwijfeld heeft dit drieluik daar een ereplaats. We zien Occo op het zijluik links en zijn vrouw Gerbrich Claesdochter op het zijluik rechts, knielend voor Maria en het kindje Jezus op het middenpaneel. Zowel Occo als de schilder Van Oostsanen wonen in de Kalverstraat, nu de drukste winkelstraat van Amsterdam, vlak bij dit museum.

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1515. AM, inv.nr. 1372. Bruikleen Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen