Het orgelfront is vaak overgeschilderd. Meest ingrijpende aanpassing was eind jaren 50 begin jaren 60: de buik met de schildering met het waterlandschapje werd vergroot en overgeschilderd met een voorstelling van de Munttoren. De twee zijfronten met de zeilschepen op het water kregen ieder ook voorstelling met een Amsterdamse toren. De jaren daarna zijn deze schilderingen weer met andere voorstellingen overgeschilderd, om begin jaren 90 met een voorstelling van Klein Duimpje en met bloemen op de twee zijpanelen te eindigen.