Geachte mevrouw Netten,

Helaas moet ik ook u meedelen dat het Amsterdam Museum het aandeelboekje niet zal opnemen in de collectie. Als u een goede bestemming zoekt voor dit document kunt u contact opnemen met het Stadsarchief Amsterdam: verwerving@stadsarchief.amsterdam.nl.

Het Amsterdam Museum en het Stadsarchief beheren samen de historische collectie van de stad Amsterdam; het archief beheert alle documenten en afbeeldingen op papier en het museum beheert de overige (driedimensionale) voorwerpen. Wij putten voortdurend uit de collectie van het Stadsarchief bij de inrichting van tijdelijke tentoonstellingen en voor de inrichting van de permanente expositie, waarbij de kwetsbaarheid van het papier of perkament beperkingen stelt aan de duur van de expositie.

Hartelijk dank dat u aan het museum heeft gedacht.