Nadat een conservator (of andere collega) een voorstel heeft gedaan om een object in de collectie op te nemen, gaat de acquisitiecommissie bekijken of het object wel voldoende binnen ons verzamelbeleid past. Redenen om iets niet te accepteren zijn bijv. dat het object waarschijnlijk nooit het depot zal verlaten dat het verhaal achter het object te weinig Amsterdams is. Momenteel hebben (kunst-)objecten die een actueel grootstedelijk vraagstuk adresseren of illustreren (bijv. armoede, gentrificatie, sociale ongelijkheid, etc.) een streepje voor in het verzamelbeleid.

Ik zorg er voor dat de leden van de acquisitiecommissie, en in bepaalde gevallen ook de directeur, alle informatie ontvangen om de beslissing goed te kunnen nemen. Wanneer besloten is dat een object wordt verworven, moet er van alles gebeuren. Zo moet er onder meer voor worden gezorgd dat de aanbieder een rekening stuurt, dat hij/zij een dankbrief ontvangt en/of er een schriftelijke overeenkomst moet worden opgesteld. Verder zal de conditie van het object moeten worden vastgesteld, soms zal het object nog een conserverende behandeling moeten ondergaan of een restauratie of moet aan de fotograaf opdracht worden gegeven een mooie foto te nemen. En er dient zeker een lezenswaardige tekst bij te komen, die snel zichtbaar wordt op de website.

favoriete objectenJannes Limperg, 'De bootwerker' (voorstudie, 1974)

Jannes Limperg, 'De bootwerker' (voorstudie, 1974)

Alle rechten voorbehouden