Nadat een conservator (of andere collega) een voorstel heeft gedaan om een object in de collectie op te nemen, gaat de acquisitiecommissie bekijken of het object wel voldoende binnen ons verzamelbeleid past. Redenen om iets niet te accepteren zijn bijv. dat het object waarschijnlijk nooit het depot zal verlaten of dat het verhaal achter het object te weinig Amsterdams is. Momenteel hebben (kunst-) objecten die een actueel grootstedelijk vraagstuk adresseren of illustreren (bijv. armoede, gentrificatie, sociale ongelijkheid, etc.) een streepje voor in het verzamelbeleid.

Ik zorg ervoor dat de leden van de acquisitie-commissie, en in bepaalde gevallen ook de directeur, alle informatie ontvangen om de beslissing goed te kunnen nemen. Wanneer besloten is dat een object wordt verworven dient er van alles te gebeuren. Zo moet er onder meer voor worden gezorgd dat de aanbieder een rekening stuurt, dat hij/zij een dankbrief ontvangt en/of er een schriftelijke overeenkomst moet worden opgesteld. Verder zal de conditie van het object moeten worden vast-gesteld, soms zal het object nog een conserverende behandeling moeten ondergaan of een restauratie, en moet aan de fotograaf opdracht worden gegeven een mooie foto te nemen. Ook moet er zeker een lezenswaardige tekst bijkomen, die snel zichtbaar wordt op de website.

favoriete objectenJannes Limperg, 'De bootwerker' (voorstudie, 1974)

Jannes Limperg, 'De bootwerker' (voorstudie, 1974)

Alle rechten voorbehouden