De website NLTR400 staat in het teken van de 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije, die dit jaar gevierd worden. Op de website is een uitgebreid overzicht te vinden van alle activiteiten die in het kader van dit evenement plaatsvinden. Nieuws over dit speciale jaar wordt op de website uitgelicht en er is een aantal portretten te vinden van mensen uit Nederland en Turkije die nauw betrokken zijn geweest bij het programma, waaronder onze eigen Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum.