In de collectie van het Amsterdam Museum bevinden zich twee penningen die zijn vervaardigd in het kader van de feestelijke opening van het kanaal in 1952. Op de hier afgebeelde bronzen gedenkpenning van 5 cm in het vierkant, zien we het wapen van Amsterdam en aan een vlaggentouw de vijf vlaggen van (van boven naar beneden) Nederland, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en België. Via het nieuwe kanaal en de Rijn, de belangrijkste Europese waterweg, kreeg de Amsterdamse haven een goede verbinding met alle mogelijke bestemmingen stroomopwaarts tot in Zwitserland - en uiteraard ook omgekeerd. Op de penning lijken rivier (meanderend) en kanaal (strak recht) in één vloeiende beweging in elkaar over te gaan. De penning werd vervaardigd naar het ontwerp van Marinus Kutterink bij de vermaarde edelmetaalfabriek Koninklijke Begeer in Voorschoten.

De andere, eveneens bronzen gedenkpenning PA 2610 is gemaakt door de beeldhouwer Fred Carasso. Bij de voorstelling op de voorzijde lijkt het te gaan om een god van de wind –mogelijk Aeolus- omgeven door de vier windrichtingen en sterren. Centraal op de keerzijde staat een stuurwiel met het wapen van Amsterdam. Aan weerszijden staan de zee- en riviergod Neptunus en de god van de handel Mercurius, voorzien van hun kenmerkende attributen.

Kijk hier voor meer informatie over dit object