In de huidige tentoonstelling Amsterdam DNA bevindt zich een model van een guillotine, dat ooit als schenking in onze museumcollectie terecht is gekomen. Er zijn amper nadere gegevens. Volgens Jaap Boonstra, restaurator ambachtelijke kunst van het Amsterdam Museum, is het aannemelijk dat het bij dit object gaat om een presentatiemodel, dat mogelijk is gemaakt om de (definitieve) opdracht in de wacht te slepen en dit ontwerp op werkelijk formaat uit te voeren.

De hoogte van het demontabele model is 45 cm; de gebruikte materialen zijn eikenhout, koper en metaal. Naar de mening van Jaap is het bijzonder vakbekwaam gemaakt door een gespecialiseerde timmerman of modelbouwer: degelijk, precies en technisch knap. Overigens, het mechaniek functioneert nog steeds. Dit geldt ook voor de baar waarop de veroordeelde in staande houding werd vastgesjord. Op de afbeelding is de baar al neergeklapt.

In het maandblad Ons Amsterdam (juni 2012) staat een artikel van Anja Krabben over de terechtstellingen in 1812, getiteld Drie keer valt de bijl. Op afbeeldingen van het ‘ten uitvoer brengen’ lijkt de guillotine sterk op ons model. Qua datering zou het model eveneens goed kunnen stammen uit begin 19de eeuw. Ook praktisch is het niet zo aannemelijk dat een ambachtsman de tijdrovende vervaardiging van dit model voor zijn rekening heeft genomen nadat het gebruik van de guillotine – na de val van Napoleon in 1813 - weer werd afgeschaft.

Klik hier voor meer informatie over dit object.