Bureau Wilhelmina Drucker (Foto: WDF)

Bureau Wilhelmina Drucker (Foto: WDF)

Wilhelmina Drucker was in 2018 al prominent aanwezig in de tentoonstelling 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw. Toen de Wilhelmina Drucker Fundatie (WDF) haar bureau aanbood zeiden wij natuurlijk volmondig ja! De WDF zorgde er eerst nog voor dat de mankementen door restaurator Regi Romeny werden hersteld. Binnenkort zal de WDF het bureau in prachtige staat overdragen aan het museum.

 

Webmonument

Doelstelling van de WDF is om, geïnspireerd door leven en werk van Wilhelmina Drucker, initiatieven te nemen en te ondersteunen die bijdragen aan het bewaren, bestuderen en actueel maken van de eerste feministische golf. Een van die initiatieven is het webmonument waarop alle beschikbare informatie over Drucker bijeen wordt gebracht – een absolute aanrader als je meer te weten wilt komen over haar leven, het vooruitstrevende van haar feminisme, haar initiatieven en haar vele publicaties. En, lees vooral het hele verhaal van het bureau!

 

Vrouwenkiesrecht

Wilhelmina Drucker bepleitte gelijkberechtiging op alle denkbare terreinen. Een heel belangrijk aspect was het gelijke kiesrecht voor man en vrouw; iets wat wij nu heel vanzelfsprekend vinden, was dat rond de eeuwwisseling nog lang niet. Nadat Drucker in 1889 de Vrije Vrouwen Vereeniging had opgericht, werd in 1894 op initiatief van deze eerste Nederlandse vrouwenorganisatie de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK) opgericht. Drucker speelde daarin een zeer actieve rol. Het heeft echter nog tot 1919 moeten duren voordat vrouwen in Nederland actief kiesrecht kregen, waardoor ze helemaal zelf mochten stemmen.

Dolle Mina viert eenjarig bestaan bij Wilhelmina Druckermonument, 1971 (Foto: Rob Mieremet / Anefo, Bron: Wikipedia)

Dolle Mina viert eenjarig bestaan bij Wilhelmina Druckermonument, 1971 (Foto: Rob Mieremet / Anefo, Bron: Wikipedia)

Dolle Mina

Het fysieke monument voor Wilhelmina Drucker in de buitenruimte is het beeld van Gerit Jan van der Veen dat in 1939 werd geplaatst aan de Churchilllaan. Zij stond daar ook aan de wieg van de tweede feministische golf: enkele spraakmakende ‘prikacties’ van de Amsterdamse actiegroep Dolle Mina vonden vanaf de jaren zeventig daar plaats. Niet voor niets natuurlijk want, voor wie dat nog niet door had, de naam Dolle Mina is afgeleid van het grote voorbeeld.

Stem voor een vrouw

Stem voor een vrouw

De vierde golf, en dan…?

Er is veel verbeterd in de afgelopen eeuw op de weg naar volledige emancipatie. Maar helaas zijn we na meerdere feministische golven niet bij de volledige gelijkberechtiging die Wilhelmina Drucker voor ogen had. Nog lang niet. Dat valt nog dagelijks te constateren, nu we in de ‘vierde golf’, met de #Metoo-beweging als opvallendste uiting, nog steeds in de krant moeten lezen dat vrouwen op allerlei terreinen zijn achtergesteld en moeten toezien hoe veel vrouwelijke bestuurders en politici op de sociale media te kampen hebben met denigrerende en soms zelfs haatdragende taal, puur gericht tegen hun sekse.

We moeten beter. Laten we daarom op 17 maart allemaal stemmen op een vrouw – voor meer ‘invloed met impact’.

Portret Wilhelmina Drucker (1939), Gerrit Jan van der Veen (Collectie Atria, Amsterdam)

Portret Wilhelmina Drucker (1939), Gerrit Jan van der Veen (Collectie Atria, Amsterdam)