amsterdam museum

Oefening

< Vrouwen in de Tekenkunst

Tegenwoordig vinden we het ontwikkelen van je eigen kwaliteiten op persoonlijk en professioneel vlak erg belangrijk. Er zijn tal van mogelijkheden om tijdens studie, in sport, muziek of andere kunsten je vaardigheden te beoefenen. Eeuwenlang waren de mogelijkheden voor vrouwen en meisjes om zich te ontwikkelen kleiner dan bij mannen en jongens. Ze waren voornamelijk beperkt tot bezigheden binnenshuis. Hoeveel onbenutte vaardigheden zijn er hierdoor in de geschiedenis verloren gegaan? Toch zijn er tekeningen waar vrouwen wel degelijk hun talenten uitoefenen. Zo zijn er handwerkende vrouwen, vrouwen die muziek maken en tekeningen gemaakt door vrouwen. Maar dit was niet voor iedereen weggelegd, je moet immers de luxe van vrije tijd en middelen hebben om je dit te kunnen permitteren. Wat was er wel mogelijk en voor wie?

Een zingend meisje

Op deze tekening zien we een zingend meisje, dat met haar hand de maat aangeeft. Zang werd gezien als een geschikte bezigheid voor rijke jonge dames om zich te ontwikkelen. Voor haar ligt een liedboek opengeslagen, deze waren populair in de zeventiende eeuw. De boeken bevatten geestelijke en wereldlijke liederen. Wat zou dit meisje het liefste zingen? lees verder »

Zittende bordurende dame

Als je je leven lang geborduurd hebt wordt dit een tweede natuur. De bewegingen met naald en draad zijn na lange tijd ingesleten in de vingers van de bejaarde vrouw. Die routine zorgt ervoor dat ze op haar oude dag een productieve bezigheid heeft. Actief blijven op hoge leeftijd werd als deugdzaam beschouwd. Deze tekening is dan ook geen portret maar is… lees verder »

Twee zittende weesmeisjes

De jongens en meisjes in het Amsterdams burgerweeshuis kregen naast onderdak en voedsel een opleiding. Waar de jongens opgeleid werden tot bijvoorbeeld timmerman of loodgieter werden de meisjes geschoold in huishoudelijke taken en handwerk. Door uren te oefenen werden zij voorbereid op een toekomst als huisvrouw of dienstmeisje. lees verder »

Het duet

De onschuld van de scène waarin een zingende vrouw is verbeeld, verandert als er een man en bed in de voorstelling aanwezig zijn. Het samenspel impliceert een harmonieuze verhouding, maar de schalkse blik van de man doet vermoeden dat er meer speelt bij de muzikanten. De tekenaar verkent zo het spanningsveld tussen deugd en ondeugd. lees verder »

Venus Medici

Veel vrouwen zullen een natuurlijk talent voor de kunst hebben gehad, maar slechts enkele hadden de mogelijkheid om dit ook tot uiting te brengen. Catharina Backer was de dochter van een rijke Amsterdamse burger, waardoor ze wel de middelen had om te leren tekenen. Werken naar een levend naakt werd voor vrouwen als onzedig gezien. Het was wel mogelijk om naar andere… lees verder »