amsterdam museum
 

Vrouwen op papier

De verschillende rollen van de vrouw in de tekenkunstcollectie van het Amsterdam Museum

Hoewel vrouwen veelvuldig zijn afgebeeld in de kunst zijn ze in de kunstgeschiedenis vaak onderbelicht geweest. Al deze vrouwen zijn verbonden door hun ‘vrouw-zijn’ maar verschillen van elkaar door de vele rollen die zij innamen of door de maatschappij of door de kunstenaar toebedeeld kregen. Deze vrouwen zijn afgebeeld als verleidsters, huisvrouwen, jonge vrouwen, oude vrouwen, wetenschappers of modellen. Naast vrouwen als onderwerp zijn er natuurlijk ook vrouwelijke kunstenaars aanwezig.

Voor deze online tentoonstelling is een selectie gemaakt van werken uit de collectie tekenkunst van het Amsterdam Museum waarin vrouwen een rol spelen. Deze werken zijn daarna onderverdeeld in zes thema’s die relateren aan de rollen die vrouwen (toebedeeld gekregen) hebben:  vakwerk, moederschap, verleiding, kleding en oefening en vrouwen als voorbeeld. Samen met een groep UvA studenten is onderzoek gedaan naar de tekeningen en naar deze vrouwen. In hoeverre waren zij zich bewust van deze rol? De tekenaar kan de vrouwen, als verbeelding van de tijdsgeest, immers bewust in zo’n rol geplaatst hebben. Maar soms is zo’n rol veel later opgelegd, soms ook door onszelf, als hedendaagse beschouwer. We kunnen ons ook afvragen wat het beeld van vrouwen over henzelf was, want die heersende ideeën over vrouwen in de kunst hoeven helemaal niet overeen te komen met hoe zij er zelf naar keken.

Deze gedachten over de rol van vrouwen zijn ook in het heden van belang. Nog steeds legt de maatschappij bepaalde verwachtingen op vrouwen. Jouw kijk op deze werken wordt ook bepaald door wie jij bent. Door de dialoog aan te gaan over deze tekeningen wordt niet alleen je eigen perspectief duidelijk maar kan je visie op de werken ook veranderen. Om de dialoog aan te gaan zijn er verschillende workshops georganiseerd waarbij de UvA studenten samen met Vrouwen van Nieuw-West, onder leiding van de kunstenaars Merete Tsega Richters en Jesper Buursink, nieuwe kunst hebben gemaakt. Deze nieuwe werken zijn een reactie waarbij de eigen ervaringen en de oude kunst elkaar ontmoeten. Door middel van gesprekken, die leidden tot nieuwe tekeningen hebben de deelnemers hun eigen perspectieven uitgewisseld en toegevoegd aan de collectie van het Amsterdam Museum. Zo zijn de tekeningen dragers van betekenissen van toen en nu. Zowel de oude als de nieuwe kunst is in deze online tentoonstelling te zien.