Lang geleden – in 1979 – pakte het archief ook uit, maar op een hele andere manier. Naar aanleiding van een oproep van de UNESCO om wereldwijd aandacht te besteden aan archieven werd een tentoonstelling georganiseerd in het Amsterdams Historisch Museum. Het Amsterdamse archief was en is van lokale, nationale en internationale betekenis. Uit de kilometers plankruimte gevuld met miljoenen documenten werd een zorgvuldige keuze gemaakt met als doel de bezoeker een kijkje te gunnen achter allerlei schermen: het stadsbestuur, de politie, kleine en grote ondernemingen, sportverenigingen, oproerkraaiers en liefdadige instellingen. Het archief van het Burgerweeshuis bevat veel wetenswaardigheden en mooi beeldmateriaal, bijvoorbeeld de acte waarin de bezittingen van het St. Lucienklooster aan het Burgerweeshuis werden overgedragen in 1579 en hoe Balthasar Floris een kleine eeuw later het gebouwencomplex aan de Kalverstraat afbeeldde.

Transportbrief van het Convent en zijn bezittingen: 1579 Maart 31 Overdracht aan Regenten van het Weeshuis van het Convent met huis en woningen en alle andere goederen, credietenen uitstaande schulden, door de Mater met 14 conventualen van Sint Lucien.

Transportbrief van het Convent en zijn bezittingen: 1579 Maart 31 Overdracht aan Regenten van het Weeshuis van het Convent met huis en woningen en alle andere goederen, credietenen uitstaande schulden, door de Mater met 14 conventualen van Sint Lucien.

Alle rechten voorbehouden
Getekend door Balthasar Florisz van Berckenrode. Op de voorgrond de Sint Luciënsteeg nrs. ca. 15-27 (v.l.n.r.), rechts de nog ongedempte Nieuwezijds Voorburgwal nr. 359. Links Kalverstraat nrs. 84-ca. 110 (v.l.n.r.) met de ingang op nr. 92. Het rechtergedeelte van het Burgerweeshuis was bestemd voor de meisjes (voormalig Sint-Luciaklooster), het linkergedeelte was bestemd voor de jongens. Tegenwoordig Amsterdam Museum. De kaart maakt deel uit van kaartboek C van het Burgerweeshuis. inv.nr. 367.A/117. Orientatie: zuidwest boven.

Getekend door Balthasar Florisz van Berckenrode. Op de voorgrond de Sint Luciënsteeg nrs. ca. 15-27 (v.l.n.r.), rechts de nog ongedempte Nieuwezijds Voorburgwal nr. 359. Links Kalverstraat nrs. 84-ca. 110 (v.l.n.r.) met de ingang op nr. 92. Het rechtergedeelte van het Burgerweeshuis was bestemd voor de meisjes (voormalig Sint-Luciaklooster), het linkergedeelte was bestemd voor de jongens. Tegenwoordig Amsterdam Museum. De kaart maakt deel uit van kaartboek C van het Burgerweeshuis. inv.nr. 367.A/117. Orientatie: zuidwest boven.

Alle rechten voorbehouden

De tentoonstelling met de titel 'Het archief pakt uit' is goed gedocumenteerd in het Amsterdam Museum en daar blijkt uit dat tekeningen, prenten, notariële akten, notulen, landkaarten, contracten, foto’s, geluidsopnamen, filmbeelden werden gecombineerd met schilderijen en historische voorwerpen uit de museumcollectie. Het trompe-l'oeil schilderij van Cornelis Brisé fungeerde als beeldmerk van de tentoonstelling. Total Design maakte een affiche van een detail van het stilleven, dat een van de eerste schijnbedriegers was, een genre dat in de jaren 1650 in de Nederlanden werd geïntroduceerd. Het schilderij, dat Brisé in 1656 in opdracht van de stad vervaardigde, was bestemd voor de Thesaurie Ordinaris van het nieuwe Stadhuis. In deze ruimte werden de financiën van de stad beheerd en een stilleven van archivalia was daar zeer op zijn plaats. Afgebeeld zijn acht aaneengeregen bundels van administratieve nota’s, zogenaamde liassen, die met een liaspen op een houten plaat zijn vastgepind. Deze analoge wijze van archiveren vormde lange tijd een gebruikelijk onderdeel van de gemeentelijke financiële administratie. Tegenwoordig wordt deze informatie in bits en bytes op servers van het Stadsarchief voor de eeuwigheid bewaard.

Affiche van tentoonstelling 'Het archief pakt uit'

Affiche van tentoonstelling 'Het archief pakt uit'

Bekijk de digitale stadsarchieven hier