In Augsburg wordt deze zomer in verschillende tentoonstellingen een beeld gegeven van de eeuwenoude relatie tussen Beieren en Italië, een geschiedenis van heersers en handelaren, heiligen en kunstenaars, geleerden en gelukzoekers. In het Maximilian Museum worden kunstwerken getoond die getuigen van de uitwisseling van artistieke ideeën en praktijken. De Augsburge kunstenaar Hans Burgkmair der Altere (1473-1531) was een navolger van de Italiaanse Renaissance, in zijn ontwikkeling speelden Zuid-Nederlandse meesters ook een belangrijke rol. Om die ontwikkeling te kunnen tonen heeft het Maximilian Museum twee tekeningen van Burgkmair in bruikleen gevraagd bij het AHM. Deze bladen zijn in 1937 verworven maar decennia later geïdentificeerd als werken van Burgkmair. Het zijn bijbelse voorstellingen die vermoedelijk in navolging van Rogier van der Weyden zijn vervaardigd. Het zijn verborgen schatten in de Amsterdamse stadscollectie die in de context van de expositie in Augsburg prachtig tot hun recht komen. Van eind mei tot eind augustus zijn de bladen daar te zien geweest, eind augustus zijn ze weer teruggekeerd naar het AHM waar ze weer veilig worden opgeborgen.