fototentoonstelling vondelpark

fototentoonstelling vondelpark

Als je te lang met een onderwerp bezig bent is het gevaar groot dat je het niet meer kunt relativeren. Ik denk onnatuurlijk vaak aan Van Eeghen, dat geef ik onmiddellijk toe en ik zou het verder niemand aanraden. Maar een tentoonstelling over de geschiedenis van het Vondelpark zonder hem te noemen, dat is toch merkwaardig.

Van Eeghen was in 1864 de initiatiefnemer, eerste voorzitter en grootste financier van de Vereniging tot Aanleg van een Rij- en Wandelpark. Een jaar later ging het eerste deel van het park al open. Van Eeghen had veel medestanders maar zonder hem was het Vondelpark er niet gekomen, althans niet op dat moment en niet op die plek. Dan heb je wel een foto in de tentoonstelling verdiend, vind ik. 

Voor een gulden verkocht

Er is op de tentoonstelling wel een andere Van Eeghen te zien: mr Chr.P. van Eeghen (zelfde voornamen, andere generatie). Deze kleinzoon van Piet was in 1953 voorzitter van de parkvereniging. In de voetsporen van grootvader. Hij was het die het park op 6 oktober van dat jaar voor één symbolische gulden overdroeg aan de gemeente. De reden was pragmatisch: de kosten voor het onderhoud waren niet meer op te brengen door de leden. 

Hoe zou de sfeer zijn geweest in de familie Van Eeghen, die 6de oktober 1953? Opgelucht of juist weemoedig? Gold de overdracht aan de gemeente als een nederlaag of als een overwinning? De tijden van het grote burgerinitiatief waren voorbij. Maar het resultaat is verankerd in de stad en misschien is dat wel veel belangrijker.

 Zie ook: https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/erfgoed-week/vondelpark-25-jaar-rijksmonument/

 https://www.inhetvondelpark.nl/geschiedenis.html

 https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/504733