amsterdam museum
 

Refresh Amsterdam

11 december 2020 - 25 juli 2021

Amsterdam is constant in beweging. De stad groeit, en mensen komen en gaan. Vijfentwintig kunstenaars(collectieven) reflecteren op de stad van nu. Zij brengen veranderingen in kaart en vertellen bijzondere verhalen over weinig belichte kanten van de stad.

Via een open call konden makers een voorstel indienen voor een werk met het thema ‘Sense of place’. De gekozen projecten gingen over Amsterdam, maar lieten ook zien dat de ervaringen van mensen met allerlei achtergronden, netwerken en tradities de stads- en landsgrenzen vaak overstijgen. Processen zoals migratie, gentrificatie en de cultuur van de buurt, hebben invloed op hoe mensen zich verhouden tot een plaats en of zij zich er kunnen thuisvoelen. De werken zijn een aanvulling op de vaak nog te eenzijdige blik op Amsterdam, vertegenwoordigd in het historische erfgoed van de stad. Enkele getoonde werken zijn aangekocht voor de museumcollectie.