De doorlopers zijn goed en terecht in Friese handen gekomen!