Tijdens het 'Hacking Heritage Lab: #1 Bits & Bakstenen' werd de laatste stand van zaken gegeven van de webarcheologische opgravingen en stond het uitwisselen van gedachten tussen oud DDS-bewoners, experts, studenten en geïnteresseerden centraal.

Het Lab werd afgetrapt met een aantal presentaties waarin de verschillende sprekers hun visies gaven over het belang van het opgraven, archiveren en tentoonstellen van De Digitale Stad. 

Judikje Kiers, directeur van het Amsterdam Museum ziet het belang voor de stad want "Digitale objecten brengen het verhaal van Amsterdam tot leven", zo vertelde ze. Ze committeert zich ook graag aan dit project omdat DDS zo sterk voldoet aan de vier kernwaarden van de stad volgens het Amsterdam Museum: ondernemerschap, creativiteit, vrij denken en burgerschap. 

Bekijk de presentatie van Judikje Kiers:

De Digitale Stad: belangrijk erfgoed voor Amsterdam

Vanuit de academische wereld beschouwde Charles Jeurgens, hoogleraar archiefwetenschap aan de UvA, de rol van digitale archieven en de keuzes die gemaakt worden door communities om wel of niet goed te archiveren. Het belang moet worden ingezien, en hier is een rol voor instituten weggelegd. Het feit dat DDS niet werd gearchiveerd zorgt ervoor dat we ons nu moeten storten op digitale archeologie. "Voor digitaal erfgoed begrippen is DDS stokoud!"

Tjarda de Haan, webarcheologe en gast conservator van het Amsterdam Museum, is al langer bezig met het opgraven en ziet de lange adem die je nodig hebt voor dit 'slow data project'. De webarcheologe gaf een sneak preview van het 'DIY Handboek Webarcheologie' aan de hand van de opgedane ervaringen tijdens het opgraven en reconstrueren van De Digitale Stad.

Bekijk de presentatie van Tjarda de Haan:

Presentatie De Digitale Stad Herleeft. A Case Study voor webarcheologie

De komende maanden onderzoeken de masterstudenten van Computer Science van de VU en UvA de opgegraven data van De Digitale Stad. Ze presenteerden de status van hun onderzoek en hun onderzoeksvragen. 

Bekijk de presentatie van Robert Jansma en de onderzoeksvragen van de studenten van 'History of Digital Cultures'. 

Na de studenten kwamen vier oud DDS-bewoners en de eerste virtuele burgemeester aan het woord. Christine Karman, Reinder Rustema, Henk Langendijk, Willem Kei en Marleen Stikker vertelden over hun ervaringen en beleving van DDS. 

Het opgraven van een online omgeving brengt dus veel met zich mee, maar dat het belangrijk is staat voor vele buiten kijf. Metaforen kunnen hierin werken om uit te leggen hoe digitaal erfgoed te interpreteren valt. Zoals Judikje Kiers van het Amsterdam Museum opmerkte "Het is de historische smoezeligheid die we moeten koesteren". Oud DDS-er Henk Langendijk ziet ook graag een praktische wens in vervulling gaan: "Maak van die DDS zo'n simpel plaatje dat mijn kleinkinderen een idee hebben hoe het begin van het internet eruit zag!"

Bekijk de foto's van de bijeenkomst

Programma van Hacking Heritage Lab #1:

  • 13:30 - Inloop
  • 14:00 - Welkom & introductie door Robin van Westen & Dick van Dijk. Tijdens de introductie wordt er aandacht besteed aan de context van het programma: het project “De Digitale Stad herleeft!”.
  • 14:10 - Judikje Kiers, directeur van het Amsterdam Museum, over het belang van De Digitale Stad als erfgoed voor Amsterdam.
  • 14:40 - Charles Jeurgens, hoogleraar archiefwetenschappen & o.a coördinator van het in september 2017 startende Masterprogramma Archival and Information Studies. Hij praat over digitaal erfgoed; het bewaren, restaureren en conserveren van digitaal erfgoed. Hij gaat in op de issues en uitdagingen en neemt ons mee in de verkenning van mogelijke strategieën.
  • 15:00 - Projectpresentatie: Tjarda de Haan, webarcheologe en gast conservator van het Amsterdam Museum. Zij presenteert de resultaten van de samenwerking met NCDD & het DIY handboek waar zij aan werkt.
  • 15:15 - Projectpresentatie: Studenten 'History of Digital Culture' presenteren hun onderzoeksvragen en status van hun onderzoek. Ingeleid door Gerard Alberts (docent van deze studie UvA).
  • 15:30 - Gesprek met 4 DDS bewoners: Christine Karman, Reinder Rustema, Henk Langendijk, Willem Kei & Marleen Stikker over de DDS, de ervaringen & beleving van de DDS onderleiding van Robin van Westen & Dick van Dijk.
  • 16:00 - Afronding en samenvatting door Robin van Westen & Dick van Dijk. Opmaat naar de volgende afleveringen van de Hacking Heritage Labs.
  • 16:10 - Borrel & taart

Aanmelden 'Hacking Heritage Lab #2'
Het volgende 'Hacking Heritage Lab #2' hoe conserveer je digitaal erfgoed? vindt plaats op 4 april 2017 en zal dieper ingaan op welke digitale archeologie methodes er zijn verzameld en hoe die praktisch ingezet zullen worden om DDS duurzaam te archiveren in een e-depot.
AANMELDEN

Deelnemers op het Hacking Heritage Lab #1 Bits & Bakstenen, CC BY-NC-SA 4.0

Deelnemers op het Hacking Heritage Lab #1 Bits & Bakstenen, CC BY-NC-SA 4.0

Tekst met dank aan Gijs Boerwinkel van Waag Society