Zo’n beetje iedereen in Amsterdam heeft zich de afgelopen jaren geërgerd aan ‘het gedoe’ rond het Stedelijk. Maar de directeur van het historische museum van de stad zegt dan: in feite is ‘dat gedoe’ grotendeels een gevalletje van ‘l’histoire ce répète’!

Want ook het tot stand komen van de eerste versie van het Stedelijk heeft ongelooflijk veel voeten in de aarde gehad. Zo hebben de initiatiefnemers maar liefst twintig jaar moeten wachten op de opening! Deze invloedrijke, kunstminnende burgers hadden in 1875 de krachten gebundeld in de ‘vereniging met de lange naam’: Vereeniging tot het Vormen van een openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst (VVHK). Maar de stad Amsterdam kon het in die Tweede Gouden Eeuw maar niet voor elkaar krijgen om prestigieuze musea voor zichzelf op te richten. Een aantal initiatieven tot een Amsterdam Museum (sic!) was al eerder die eeuw gestrand en in 1885 haalde de rijksoverheid de stad links in met de opening van het Rijksmuseum (wat dat betreft zijn de rollen bij de heropeningen tenminste (nog net) omgedraaid…).

Pas nadat een flinke duit in het zakje werd gedaan door mevrouw Sophia Augusta Lopez de Suasso-de Bruyn kwam de realisatie van een stadsmuseum naderbij. Zij verbond aan haar schenking de voorwaarde dat haar collectie, door velen tot voor kort afgedaan als ‘prullaria’, er zou worden getoond. Die ‘spulletjes’ van haar werden door de visionaire na-oorlogse directeur Willem Sandberg zorgvuldig uit het moderne kunstmuseum verwijderd, maar krijgen tegenwoordig bij ons in het Amsterdam Museum weer een serieuze herwaardering: de 19de eeuw zien wij immers niet langer als ‘de Lelijke Tijd’.

Pas nadat de familie Van Eeghen nog anderhalve ton extra had geschonken, kon met de bouw begonnen worden. Het ontwerp werd geleverd door de stadsarchitect A.W. Weissman. Je denkt nu: “Wie?”. Dat kan kloppen, want de beste man heeft geen ander bekend gebouw op zijn naam staan. En hier komt de volgende vergelijking met het heden: Weissmann heeft de oplevering van zijn Stedelijk, dat op 14 september 1895 werd geopend, niet meegemaakt. Omdat hij inmiddels was ontslagen…vanwege kostenoverschrijding. Die ellende is BenthemCrouwel, die recentelijk het prachtige nieuwe entreegebied van het Amsterdam Museum heeft opgeleverd, tenminste bespaard gebleven!

Klik hier voor meer informatie over dit object.