Het schetste onze verbazing toen onlangs een portretbuste van Carmiggelt aan een Amsterdams veilinghuis werd aangeboden door een Maastrichtenaar, die het beeld op een Belgische rommelmarkt had gekocht. Al snel werd duidelijk dat het om het beeld ging dat in 1997 was ontvreemd en het veilinghuis wilde het beeld dus niet onder de hamer brengen.
 
Melle Daamen, directeur van de schouwburg, opende de onderhandelingen en korte tijd later werd het beeld naast zijn evenbeeld in de schouwburg geplaatst. Beide koppen neigen enigszins spottend naar rechts. De hangende wenkbrauwen en de karakteristieke krullende mondhoeken doen vermoeden dat Carmiggelt er het zijne van denkt. Mooi dat Simon weer thuis is en het zou nog mooier zijn als één van de grootste columnisten van Nederland zowel in de schouwburg als in het Amsterdam Museum een ereplaats krijgt.
 
Interessant detail is dat Dieuwke Abma-Ter Horst op haar ziekbed heeft vernomen dat de ‘echte’ Carmiggelt weer terecht was. Daar was ze erg blij om, want de miraculeuze verdwijning heeft haar altijd beziggehouden. Op 19 augustus jl. is de beeldhouwster overleden.

Klik hier voor meer informatie over dit object.