amsterdam museum

Zingen voor de oorlog

Propaganda speelde in de Tachtigjarige Oorlog een belangrijke rol. Naast de vele pamfletten die men kon lezen, waren er liederen die men kon horen. Deze werden in elk dorp en elke herberg voorgedragen. Geïnteresseerden konden de tekst achteraf kopen. Het Wilhelmus was zo'n propagandalied. Hoofdthema is de afkeer van onderdrukking. Hoewel de auteur ervan onbekend is, wordt het tegenwoordig toegeschreven aan Marnix van Sint Aldegonde, diplomaat en schrijver in dienst van Willem van Oranje.

Zingen voor de oorlog

16 keer bekeken

0 Reacties

Voeg uw reactie toe