amsterdam museum

Wijze, oude staatsman

Landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt nam de Republiek in politiek opzicht bij de hand na de dood van Willem van Oranje. Hij droeg zorg voor de financiering van de oorlogvoering en wist de verschillende gewesten en steden tot effectief gezamenlijk optreden te bewegen. Zijn portret bevestigt zijn status van ‘grand old man’. Het portret was buitengewoon populair: er zijn 18 exemplaren bekend. Overigens was het portret van Maurits, hier vlakbij te zien, nog veel populairder: daarvan zijn er 42 bekend.

Portret Oldenbarnevelt - Michiel van Mierevelt, ca. 1615

83 keer bekeken

0 Reacties

Voeg uw reactie toe