amsterdam museum
 

Onderzoek

Er zijn niet alleen verhalen geschreven over Amsterdamse buurtwinkels, tijdens het project is er ook onderzoek naar gedaan en er zijn filmpjes en reportages over gemaakt.

Naast historisch onderzoek dat door de conservator is gedaan, is er ook onderzoek gedaan door studenten van Stadssociologie en Museologie. Sommige vrijwilligers leveren een bijdrage door zich te verdiepen in de de geschiedenis en de ontwikkeling van de Amsterdamse buurtwinkels. Studenten Publieksgeschiedenis en Media & Journalistiek hebben treffende filmportretten van enkele winkeliers gemaakt.

De onderzoeken, artikelen en andere resultaten hiervan zijn onderverdeeld in de artikelen die betrekking hebben op de geschiedenis en economische aspecten van buurtwinkels, de artikelen die de sociale functie van buurtwinkels belichten en de filmportretten die studenten van de UvA van bepaalde buurtwinkels gemaakt hebben. De studenten van de Reinwardt Academie hebben onder andere onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van de buurtlocaties. Er zijn ook onderzoeken te vinden van vrijwilligers. Daarnaast wordt er ook verwezen naar de onderzoeken van de Dienst Onderzoek en Statistiek over buurtwinkels te vinden.

Voor Het Parool hebben Paul Arnoldussen en Peter Schrijnders een serie over Amsterdamse buurtwinkels gemaakt die ook voor een deel hier te vinden is.