In deze aflevering gaat het om de Oostzeehandel, ook wel moedernegotie genoemd. Op het eerste gezicht veel minder spectaculair en exotisch dan de handel van de Verenigde Oostindische Compagnie, maar veel belangrijker en winstgevender. Jaarlijks varen honderden schepen vanuit de Republiek door de Sont op weg naar Zweden, Rusland en Polen. Voor de handel in hout, graan, en ijzer. Meer dan de helft van deze handel loopt via Amsterdam en dit draagt bij aan de enorme groei van de stad. In de Oostzee gaan handel en oorlog hand in hand. De Republiek is gebaat bij een rustige Oostzee en heeft dus alle belang bij een machtsevenwicht tussen de vijanden Zweden en Denemarken. Daar waar nodig wordt de ene keer Zweden gesteund met wapens en manschappen, dan weer Denemarken. Alles in het belang van de handel. In deze aflevering staan de kooplieden De Geer in Zweden en Marselis in Denemarken centraal. Ook wordt Gdánsk bezocht en kasteel Kronborg aan de Sont waar de tolgelden werden geïnd.

Sprekers zijn o.a.: historicus Justyna Wubs-Mrozewicz en nazaten van De Geer en Marselis.

Bekijk hier de aflevering.