Een Gouden Eeuw. Maar lang niet voor iedereen. Het merendeel van de inwoners van de Republiek is arm en blijft dat ook. Maar in tijden van extreme nood is er - anders dan in de ons omringende landen - beperkte steun. Een vangnet voor wie echt in de problemen zat. Mogelijk gemaakt door de burgerij of de kerk. Met zorg op maat: een brood hier, drie stuivers daar om de ergste nood te lenigen. Die steun is er niet voor Elsje Christiaens, een 18-jarige meisje dat uit Jutland is gekomen op zoek naar werk en een betere toekomst. Ze is nog maar enkele weken in Amsterdam als ze haar hospita met een bijl de hersens inslaat. Aanleiding is een ruzie over geld: Elsje kan de huur niet meer betalen. Na een snelle rechtszaak eindigt Elsje op het galgenveld in Amsterdam: een evenement waar de halve stad voor uitloopt en waar zelfs Rembrandt een tekening van maakt.

Sprekers o.a. de schrijvers Margriet de Moor, Geert Mak en archeoloog Michiel Bartels.

Bekijk vanaf 29 januari de aflevering hier.