Het werd een leuk en geanimeerd gesprek. Hieronder enkele van de vragen die aan de orde kwamen:

  • gaat die ontwikkeling van smartphones nu echt zo snel? (ja)
  • hoe kun je kwaliteit van routes garanderen als je geen redactie voert op de content die erfgoedinstellingen er in plaatsen? Idem m.b.t. content die door gebruikers wordt toegevoegd? (die vrijheid is zijn juist 1 van de dingen die wij als meerwaarde zien. Maar de tijd moet leren hoe zich dit ontwikkelt en wat je weer terug kan geven aan de ‘community’ van gebruikers. De instellingen die nu betrokken zijn staan zelf garant voor de kwaliteit van hun inzet omdat hun eigennaam/merknaam er aan verbonden is)
  • is de onnauwkeurigheid van GPS geen belemmering voor het vertellen van verhalen? (ja en nee, belangrijk is slimme oplossingen te bedenken en de techniek als randvoorwaarde te nemen, dan kun je eigenlijk elk verhaal vertellen. Dramaturgisch kun je de belemmeringen soms juist ook weer inzetten)
  • hoe genuanceerd kan je verhaal zijn? (beschouw het als een tentoonstelling in de stad en ben net zo zorgvuldig in het presenteren van meningen en invalshoeken op het thema)
  • hoe ga je de logistiek regelen, uitreiken iPhones etc? (een heel goed punt, waar wij ook nog niet uit zijn, maar de komende tijd aandacht aan besteden)
  • wie kunnen de MuseumApp gaan gebruiken? (vanuit de sector geredeneerd: de ambitie is de MuseumApp aan te bieden aan de gehele erfgoed sector; hiervoor wordt als onderdeel van het project een business case uitgewerkt, waarbij toegankelijkheid en betaalbaarheid centraal staat)

Met dank aan de deelnemers aan de workshop!