Creative Research wordt gedefinieerd als experimenteel inter-disciplinair onderzoek. Kunstenaars, domein-experts, creatieven en eindgebruikers werken samen en hebben een grote invloed op het eindresultaat.

Creative Research leidt tot toepassingen die nauw aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van gebruikers en is verwant aan participatory design, rapid prototyping, practice based research en co-creatie. In onze Labs prototypen we routes en content on the spot, proberen we verschillende visuele en auditieve ervaringen uit, en onderzoeken we de toevoeging van spelelementen aan het concept van routes. Het technisch platform dat we gebruiken is het bestaande 7scenes, dat doorontwikkeld wordt op basis van onze gezamenlijke ervaringen. De eindgebruikers, die in het ontwerpen en ontwikkelen centraal staan, vormen daarbij de rode draad.

De eerste sessies met gebruikers hebben we in september gedaan, maar er volgen er meer. Als je geïnteresseerd bent om ons te helpen in onze verkenningen, door bijvoorbeeld een route te lopen en ons feedback te geven, dan ben je meer dan welkom. Je kunt dan contact opnemen met Stephanie Vahlkamp van het Amsterdam Historisch Museum.