Waarom is het nodig?

Voor sommige genres zoals ‘storytelling’ is het nodig dat gebruikers de locaties in een bepaalde volgorde bezoeken. Tijdens de pilot bleek alleen dat het sommige gebruikers niet opviel dat de volgende locatie die ze moesten bezoeken rood oplichtte. Het gebeurde dus wel eens dat mensen per ongeluk een locatie oversloegen en niet terug wilden gaan naar de juiste. Het rode bolletje bleef echter hangen bij de eerdere locatie. Gebruikers hadden dan dus geen idee meer in welke volgorde ze de overgebleven locaties zelfstandig konden volgen. Dit doet afbreuk aan het verhaal dat in de opvolging van de locaties wordt verteld.

Wat kun je ermee?

De nummering van de plaatsen biedt verschillende mogelijkheden. Allereerst is het voor gebruikers vooraf duidelijker hoe de route verloopt. Ten tweede kunnen locaties nu gemakkelijker overgeslagen worden. Mensen kunnen even afwijken of een andere locatie eerst bezoeken en toch weer terugkeren naar de eigenlijke uitgestippelde route en het bijbehorende verhaal. Het biedt de gebruiker dus meer duidelijkheid en vooral vrijheid.