Herengracht 502 is in de zeventiende eeuw gebouwd voor Paulus Godin, die betrokken was bij de slavenhandel. Sinds het plaatsen van een plaquette op het pand organiseert de Stichting Eer en Herstel op 1 juni een kranslegging. Vanaf 2013, toen er steeds meer onderzoek gedaan werd naar de betrokkenheid van de stad Amsterdam en van Amsterdammers bij de slavenhandel en slavernij, is de herdenkingstocht ontstaan. De afgelopen jaren sloten ook de University of Color en anderen zich aan bij deze tocht.

Medewerkers van het Amsterdam Museum en van de Black Heritage Amsterdam Tours geven korte toelichtingen bij de panden langs de route. Maar misschien nog belangrijker is, dat de aanwezigheid van de nazaten van de tot slaaf gemaakten zichtbaar wordt in de binnenstad van Amsterdam. De fraaie panden aan de grachten zijn immers medegefinancierd door de exploitatie van Suriname, de Antillen en Nederlands-Indië. 

Iedereen is welkom om mee te lopen, wit of zwart. Verzamelen vanaf 14.30 uur op de binnenplaats van het Amsterdam Museum. Na een korte toespraak van directeur Judikje Kiers vertrekt de tocht om 15.00 uur.