Photo by Dikla Arama, Edit by Phil Hemmis

Photo by Dikla Arama, Edit by Phil Hemmis

We zijn onderweg naar het feestelijk inluiden van het bijzondere jaar 2013 in het Amsterdam Museum. De grachten bestaan 400 jaar en het is 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft in onze voormalige koloniën, het land van mijn jeugd.

In het museum komt boerenkooldamp, een geurherinnering uit de jeugd van mijn MiraKa collega Sanne, ons tegemoet. Voordat we de tentoonstelling bezoeken, kunnen we een 17de-eeuws schilderij uitzoeken, waarin onze gezichten ‘ingepast’ zullen worden. We kiezen het portret van de familie de Neufville, een topstuk uit de collectie.

Waar wij van MiraKa Educatie gericht zijn op kennisoverdracht rondom slavernij, op bewustwording van ons erfgoed, kruipen we - gevoed door de digitale techniek - in de huid van deze welgestelde familie. Een familie uit de tijd waarin de (slaven)handel Nederland tot grote economische en culturele bloei bracht. Museaal medewerker Iliass Zian hult zich in het uiterlijk van de zijdehandelaar David de Neufville (rechts), ik zet zijn vrouw Agneta (midden) een negroïde masker op en Sanne vermomt zich als de spreekwoordelijke dochter Catharina (links).

Slavenroute
Na de tentoonstelling lopen we over de Herengracht langs fameuze panden in de Gouden Bocht. We praten over de familie op het schilderij. Ooit woonden zij hier, in wat nu het kantoor van het Prins Bernhard Cultuurfonds is. Tijdens onze educatieve stadswandelingen, de zogeheten ‘slavenroute’, lopen we hier ook altijd. In één van deze panden was een suikerraffinaderij gevestigd, in andere panden woonden een slavenhandelaar en de bestuurder van de Sociëteit van Suriname en de West- Indische Compagnie.

Met de tentoonstelling nog op het netvlies proberen wij ons het Amsterdamse leven in de Gouden Eeuw voor te stellen. Hoe ging men, komende vanuit allerhande windstreken, met elkaar om? Hoe waren de verhoudingen tussen al die culturen, rangen en standen? Vragen die nog steeds actueel zijn in dit bijzondere jaar 2013.

Maak er een goed en gelijkwaardig jaar van!

Maria Reinders-Karg, antropologe en docente van MiraKa Educatie.

Bekijk hier meer foto's van de opening van feestjaar 2013.

MiriKa

MiriKa