Deze installatie, met zogenaamde soundscapes, is interactief: geluiden van bijvoorbeeld karren, venters, klokken en auto’s kunnen worden toegevoegd of weggehaald. De geluiden van de soundscapes zijn vorig jaar opgenomen, maar zijn voortgebracht door authentieke voorwerpen van vroeger zoals karren, auto’s en koetsen. De installatie Het geluid van Amsterdam staat in zaal 20 van het museum, tegenover de imposante, door Breitner in 1898 geschilderde Dam. De opgenomen geluiden geven via de koptelefoon het effect alsof je zelf op de Dam staat midden in het werk van Breitner. Het geluid is 'binaural' opgenomen, wat het effect geeft alsof het, als je het afluistert met een koptelefoon, rechtstreeks in je oren binnenkomt. De soundscapes laten horen hoe technologische veranderingen invloed hebben op het geluidslandschap van de stad.

De soundscapes zijn hier terug te luisteren.

Naast de soundscapes zijn er geluidsverhalen te horen over de manier waarop stadsbewoners omgingen met lawaai en stilte, hoe de beleving van geluid veranderde tijdens de bezetting en welke strijd er werd gevoerd rond geluid. Deze geluidsverhalen laten in woorden en geluiden horen welke rol geluid in de stad speelt en welke betekenis stadsbewoners aan dat geluid geven.

De installatie Het geluid van Amsterdam is een samenwerkingsproject tussen het Amsterdam Museum en de Universiteit van Maastricht. Het project is gefinancierd door NWO in het kader van het onderzoeksprogramma Culturele Dynamiek.