Govert Flinck Zelfportret 1640

Govert Flinck Zelfportret 1640

Twee musea, één gedachte
Vanuit de hele wereld komen schilderijen, uit musea en particuliere collecties, voor deze dubbeltentoonstelling in Amsterdam samen. Sommige hiervan zijn voor het eerst sinds de zeventiende eeuw weer terug in onze hoofdstad. In de tentoonstelling wordt het meesterschap van Ferdinand Bol en Govert Flinck op twee locaties uitgediept die complementair zijn aan elkaar: opleiding aan de ‘eerste kunstacademie’ versus zelfstandigheid op de kunstmarkt.
 
In het Rembrandthuis, de plek waar de leermeester van Ferdinand Bol (1616-1680) en Govert Flinck (1615-1660) bijna twintig jaar heeft gewoond en gewerkt, ligt de nadruk op hun leertijd. Aan de hand van vele kunstwerken wordt de bezoeker meegevoerd naar de jonge jaren van de beginnend schilders en hun opleidingstijd, kort na elkaar, bij Rembrandt.
 
In het Amsterdam Museum ervaart de bezoeker dat Bol en Flinck zijn uitgegroeid tot zelfstandige meesters. Geholpen door een zorgvuldig opgebouwd netwerk wisten de ambitieuze schilders door te dringen tot de absolute top van de kunstmarkt. De twee generatiegenoten werden daarmee niet alleen geduchte concurrenten van hun voormalige leermeester, maar ook van elkaar. Zij waren nog tijdens hun leven succesvoller dan Rembrandt. 
 
Ferdinand Bol 1647

Ferdinand Bol 1647

Twee andere locaties in de stad, het Paleis op de Dam en Museum Van Loon, sluiten aan bij de tentoonstelling door in dezelfde periode aandacht aan de twee kunstenaars te schenken. In de Hermitage Amsterdam vindt vrijwel gelijktijdig de tentoonstelling
Hollandse Meesters uit de Hermitage plaats.
 
Andere invalshoek
De tentoonstelling is rijk aan verhalen en biedt de gelegenheid om het Amsterdamse verhaal van de Gouden Eeuw vanuit verschillende perspectieven te zien. Regisseur en theatermaker Jörgen Tjon A Fong van Urban Myth is uitgenodigd om vanuit zijn rijke theaterervaring en vertelkracht kanten van de Gouden Eeuw naar voren te brengen die vaak niet zichtbaar zijn in schilderijen.
 
Publicatie
Bij deze dubbeltentoonstelling geeft WBooks een rijk geïllustreerd boek uit over het werk en het leven van beide kunstenaars.