"Het is een plezier om ter gelegenheid van de troonswisseling herinneringen aan ontmoetingen met onze koningin op te halen.

In 1995 verrichtte de koningin de opening van de tentoonstelling Toen hier, Amsterdam in het laatste oorlogsjaar. Met indrukwekkende foto’s en muziekfragmenten op de binnenplaats en in de tentoonstelling werd het verhaal van Amsterdammers verteld, die allemaal op een verschillende manier de hongerwinter hadden doorstaan. De koningin bekeek de tentoonstelling heel aandachtig en had ook eigen verhalen bij onderdelen van de tentoonstelling; dat maakte haar bezoeken ook altijd zo persoonlijk.

Opening tentoonstelling  Toen hier

1995

(bij foto bovenaan)
Het is voor mij een voorrecht geweest om van 1996 tot 2004 voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei te zijn geweest. Herdenken en vieren komt bij de koningin uit het hart. Ze kent heel veel mensen ‘in het veld’ en weet precies welke onderwerpen spelen. Het herdenken op 4 mei is elk jaar indrukwekkend en de twee minuten stilte zijn steeds weer ontroerend. Bevrijdingsdag of de Dag van de Vrijheid op 5 mei wordt elk jaar afgesloten met een rondvaart onder het zingen van We’ll meet again van Vera Lynn. Een feestelijk hoogtepunt van verbondenheid van koningin en bevolking en voor mij als burger fantastisch om van zo nabij mee te beleven.

Herinneringsraam Nieuwe Kerk

Foto: Marc Mulders, 2005

In 2005 vierde de koningin haar zilveren ambtsjubileum en werd haar - in de lange traditie van de ramen in de Nieuwe Kerk op de Dam - een herinneringsraam aangeboden: Een tuin van glas, ontworpen door de kunstenaar Marc Mulders. Het was een prachtig project, dat ik als lid van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum mocht coördineren. De koningin was heel blij met de keuze van de kunstenaar, die zij kent van zijn andere, mooie werken.

Opening tentoonstelling  De Engelse Kerk  op het Begijnhof

2007

De Engelse kerk op het Begijnhof, de naaste buur van het museum, bestond in 2007 400 jaar. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum kwamen koningin Elizabeth en prins Philip naar Amsterdam. Ons museum bood ds. John Cowie na afloop van de dienst gastvrijheid aan, waarbij een kleine, interessante tentoonstelling over de Engelse Kerk werd bezocht. De Engelse koningin vroeg mij waarvoor ons gebouw vroeger gebruikt werd en kreeg van onze koningin een uitvoerige toelichting. Onze koningin heeft een ijzeren geheugen!

Opening tentoonstelling  Amsterdam en de Oranjes

2008

Ter gelegenheid van mijn afscheid in 2008 als directeur van het museum stelde conservator Annemarie de Wildt de fraaie tentoonstelling Amsterdam en de Oranjes samen, mooi vormgegeven door ontwerper Jowa. We kregen vele bruiklenen van het Koninklijk Huisarchief. De koningin verrichtte de opening en bij de rondgang vertelde zij bij vele objecten haar eigen verhaal – ze kent haar eigen koninklijke collectie en de verhalen daarbij heel goed. Ook de belangstelling en liefde voor cultuur en kunst komt uit haar hart.

Het is voor mij een voorrecht geweest om op diverse momenten en in verschillende functies onze voorbeeldige koningin mee te maken.

Klik hier voor meer informatie over het herinneringsraam.