Het doel was bezoekers en voorbijgangers te interesseren en fascineren, met als trots middelpunt het bronzen NAP-nulpunt, hier zichtbaar gemaakt voor het publiek. Je kunt er letterlijk je hand op leggen...

Het zichtbaar maken van het onzichtbare: dat was het uitgangspunt van de bedenkers Louis van Gasteren en Kees van der Veer. Op de eerste plaats gold dat voor het NAP-basispunt dat zich bevindt onder de Dam op een 22 meter lange heipaal: 1,6 meter onder het plaveisel op een hoogte van 1.408 meter boven NAP. Via nauwkeurigheidswaterpassingen vanaf dit punt op de Dam is de bronzen bout op de NAP-paal in de Stopera precies op de hoogte NAP nul gebracht.

Hoogtekaart van Nederland in NAP-presentatie.

Hoogtekaart van Nederland in NAP-presentatie.

Aandachtstrekker in deze presentatie zijn ook drie waterkolommen: twee geven de actuele eb- of vloedstand weer bij Vlissingen en IJmuiden en de derde kolom toont de hoogte van de waterstand van 4½ meter boven NAP bij de Watersnoodramp van 1953. Aan de wand in de binnenstraat is een 25 meter lang profiel, dat van de Veluwe tot aan de kust onder meer de hoogteverschillen en bodemstructuur laat zien, met een uitvergroting voor Amsterdam.

Via de wenteltrap naar beneden kom je bij een heus bezoekerscentrum, dat in 2010 werd geopend (entree € 1,-). Het is een forse uitbreiding van de kleine ondergrondse presentatie uit 1988. Hier wordt ingegaan op aspecten als: de geschiedenis van het NAP, meettechnieken en het cruciale belang van metingen voor waterhuishouding en infrastructurele werken.

De presentatie valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Normaal Amsterdams Peil. Op de website is meer informatie te vinden over het bezoekerscentrum en de faciliteiten. Het bezoekerscentrum is geopend op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur.

Ter gelegenheid van de opening van de NAP-presentatie in 1988 vervaardigde Eric Claus een herdenkingspenning. De keerzijde toont passanten, argeloos lopend over het plaveisel met een putdeksel van het bedrijf T.B.S. (participant in dit project); het impliceert de onzichtbaarheid van het NAP-basispunt. Op de voorzijde zien we de paal met het zichtbaar gemaakte NAP-nulpunt. Het is nog steeds de spil, ook in de vernieuwde presentatie.

Klik hier voor meer informatie over dit object.