De geschiedenis van deze presentatie gaat terug tot de jaren 1924-1927, toen vele van de nu nog aanwezige gevelstenen hier een nieuwe plaats vonden in de buitenmuur van, toen nog het Burgerweeshuis. Het ging om gevelstenen die op hun oorspronkelijke locatie weg moesten vanwege stadssanering, afbraak vanwege een andere reden of de verbouwing van een pand. De stenen zijn hier geplaatst door de Vereeniging tot Behoud van Gevelsteenen, die in 1927 opging in het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG). Deze organisaties zetten zich in voor het behoud van gevelstenen om te voorkomen dat deze bv. in de handel kwamen of in het puin belandden. Bij voorkeur wilde men de stenen een nieuwe plaats in het openbaar geven.

Eén van de nu gerestaureerde stenen is die met een joekel van een kies, een in zandsteen gebeitelde gevelsteen van 70 cm. breed. Het is aannemelijk dat dit duidde op het beroep tandarts dat werd beoefend in het pand waar de gevelsteen oorspronkelijk was ingemetseld, aan de Haarlemmerstraat 16. Aldaar werd de steen geflankeerd door twee stenen met de aanduiding ANNO 1697. Op een foto uit 1915 op de beeldbank van het Stadsarchief is dit pand inclusief gevelsteen en zijaanduiding nog steeds te zien. De linkerhelft van dit pand maakt een onttakelde indruk en de begane grond lijkt te zijn dicht getimmerd: de opmaat naar de sloop die weldra zou plaatsvinden?

Van de gevelstenen in dit buitenmuseum is d’ groote kies volgens restaurator Wil Abels een van de stenen waar het minst aan hoefde te gebeuren. Er waren geen echte beschadigingen, alleen enkele oneffenheden zijn weggewerkt. Wel is deze steen, zoals alle andere, eerst schoongemaakt, daarna geïmpregneerd met een mengsel van lijnolie en terpentijn, waarna tenslotte de verf is opgebracht.
Overigens: volgens ingewijden gaat het hier om een kies uit de bovenkaak; in de gevelsteen staat de kies met zijn drie wortels dus eigenlijk omgekeerd.

De restauratie is mogelijk gemaakt door: Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen (VVAG), Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG), Stadsdeel Centrum, Kattendijke/Drucker Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, W.J.O. de Vries Fonds en het Amsterdam Museum.

Gevelsteen d’ groote kies voor restauratie

Gevelsteen d’ groote kies voor restauratie