De moeder van Zoë is Maisa Pengel. Pengel is een bekende Surinaamse familienaam. Pengel, is een naam uit de stad Para, afkomstig van de plantage Prosperité. Ze voegt er ook aan toe dat de meeste namen van plantages daar met de letter P begonnen.

Jopie Pengel was minister-president van Suriname van 1963 tot 1969. Er is een interessant
bioscoopjournaal bewaard gebleven uit 1963 toen Pengel in de stromende regen op het Gouvernementsplein een toespraak hield ter gelegenheid van 100 jaar Emancipatie. Op het plein waren veel vrouwen en kinderen in koto en angisa. Na afloop bezocht Pengel drie oude vrouwen die nog in slavernij geboren waren.
In dit artikel is te lezen hoe de politieke machtsstrijd die in 1952 tussen Jopie Pengel en David Findlay woedde zelfs tot de naamgeving van stoffen leidde.