Hans Janssen reconstrueert de milieus waarin Mondriaan verkeerde en de klantenkring die hij als jong kunstenaar probeerde op te bouwen. Ook zien we hoe Mondriaan zich nestelt als landschapsschilder in de granieten traditie van de Hollandse landschapsschilderkunst, en hoe hij met zijn steeds virtuozer techniek deze traditie van binnenuit uitholt om rond 1908 terecht te komen in het niemandsland dat op dat moment in het buitenland al bekendheid krijgt onder de benaming moderne kunst.

In de tekst wordt ingegaan op technische aspecten van Mondriaans schilderijen, op compositorische eigenaardigheden, op esthetische voorkeuren en op de zoektocht die hij al vroeg begint naar de kern van de schilderkunst: wat maakt een schilderij tot een kunstwerk.

De auteur heeft alle bevindingen met betrekking tot Mondriaans Amsterdamse tijd opnieuw tegen het licht gehouden en heeft deze vertaald voor een breed publiek. Daarbij heeft hij nieuwe, verrassende vondsten gedaan die een nieuw licht werpen op deze grootste Nederlandse kunstenaar van de twintigste eeuw.

Mondriaan in Amsterdam 1892 - 1912
Auteur: Hans Janssen
Paperback | 22 x 28 cm
128 pagina’s met 100 illustraties in kleur
ISBN 978 90 6868 634 0
Verschijnt oktober 2013
€ 22,50