Het werd weer een hele interessante bijeenkomst met heel veel informatie en heel veel uitwisseling van ideeën.

** Mike is betrokken bij het Geheugen van Oost en is betrokken bij de doorontwikkeling van activiteiten van het Geheugen van Oost;
- verschillende workshops;
- organiseren van excursies.
(zie www.geheugenvanoost.nl/page/52112.nl)
Verhalenverzamelaars van het GvW kunnen/mogen ook deelnemen aan deze workshops of - bij 'VOL' - observeren hoe het gaat.
Als één van de excursies voor het GvO wordt voorgesteld dat zij 25 november 'bij ons' op bezoek komen. (Excursie Van Eesterenmuseum?)

** Mike vraagt hoe wij omgaan met 'verhalen' die niet via de redactie ingevoerd worden.
Soms wordt zo'n verhaal (in een reactie of in het gastenboek) omgezet naar een regulier verhaal.
Voorstel: maak een pagina met de titel "Uw eigen verhaal" en geef daar iedereen de kans om haar of zijn verhaal te plaatsen.

** Ook wordt er gesproken over het doorgeven van een zogenaamd "digitaal verhalenstokje".
(Iemand schrijft een verhaal en geeft aan het eind de beurt door aan een kennis/vriend/buur.)

** Het Amsterdam Museum heeft een website hart.amsterdammuseum.nl/ geopend waarop verhalenverzamelaars/schrijvers kunnen zetten hoe zij het schrijven/verzamelen beleven.
Het GvO heeft daar een groep, het GvW zou ook zo'n groep kunnen maken.

** Willemijn meldt dat wij inmiddels ook staan op zo'n site van Nieuw-West: NieuwWestExpress

** Ruud meldt dat hij met een studente van de HvA (Dorien Makkink, 3e jaars) een 'vergeten plekje' in Amsterdam-West gaat bezoeken.
Zij maakt daar een filmreportage over. Annick en Loes&Jan willen dat eventueel ook wel doen.
De filmpjes kunnen tzt ook op het GvW geplaatst worden.

** Mike de Kreek (van de HvA) vertelde ook over zijn promotieonderzoek wat zich richt op verhalensites over de hele wereld.
Hij heeft een aantal van de storie-sites uitgesloten op basis van de criteria:
- geen grenzen;
- geen betrokkenheid van bewoners;
- geen echte verhalen (maar feiten of geschiedenis);
- te weinig verhalen ( <50).
Ook laat Mike nog drie interessante websites zien:
- www.achteruitkijkspiegel.nl (Enschede);
- www.buurtboeken.nl (Amsterdam Czaar Peterbuurt);
- www.nieuwsenmedia.nl/ (van studenten van de HvA).

** Opmerkelijke weetjes vanuit het onderzoek tot nu toe:
- de interactieve mogelijkheden van een website bepalen (mede) de mate van activiteit op een website;
- op meer dan 50% van de websites zijn er nog nauwelijks activiteiten (in 2011);
- professionele websites zijn vaak af (en er wordt dan niets meer aan gedaan).

Het onderzoek van Mike is niet alleen theoretisch maar zal ook 'vertaald worden' om voor de HvA bruikbaar te zijn voor de praktijk. De onderzoeksvraag "Hoe manifesteert cultureel burgerschap zich in/op de verschillende verhalenwebsites". gaat dus niet over 'Actief burgerschap' waarbij burgers iets 'moeten', maar juist over 'cultureel burgerschap' waarbij door meer te weten van en over elkaar er 'vanzelf' meer begrip en wederzijds respect ontstaat.

Meer weten over Mike's onderzoek? De totale lijst van verhalenwebsites bekijken?
Klik op www.storyhood.nl/