Op 30 september 2014 overleed, een maand na zijn pensionering, Bert Vreeken, conservator kunstnijverheid van het Amsterdam Museum. Van ‘pensionering’ had Bert niet willen weten. Zo wilde hij verder gaan met het maken van een ‘publieksversie’, een boek, van het onderwerp waarop hij in 2010 was gepromoveerd: Bij wijze van museum' : oorsprong, geschiedenis en toekomst van Museum Willet-Holthuysen, 1853-2010. Na Berts overlijden waren zijn museumcollega’s vastbesloten: dat boek moest er komen, in zijn geest. Nu, exact acht maanden later, is dat boek er: Abraham en Louisa Willet-Holthuysen. Amsterdamse verzamelaars in de 19e eeuw. Een gesprekje met Gusta Reichwein, collega en vriendin van Bert én de drijvende kracht achter de realisatie van dit boek.