Het glas dat gemaakt is van loodglas, bestaat uit vier delen: de kelk, de tweedelige stam en de voet. Op het glas, uitgevoerd in de radgravure-techniek, is een vendelzwaaiende vaandrig aangebracht. Daaronder staan in spiegelmonogram de letters ‘ATB’ gegraveerd, verwijzend naar de eigenaar Abraham ter Borg, de jongere. Op de andere zijde bevindt zich een schutterstrofee met trommel, vaandels, speren en lansen, geweren en een helm. De rand van de kelk draagt de inscriptie: ‘Lang leve den vaandrig van d’compagnie wijk no. 28’.

De welgestelde jonge Amsterdammer Abraham ter Borg werd op 27 januari 1736 als vaandrig aangesteld. Van oudsher was dit een functie, die uitsluitend voor ongehuwde mannen was weggelegd. In 1743 trad Ter Borg in het huwelijk waardoor hij noodgedwongen zijn functie moest neerleggen. Mogelijk hebben zijn medeschutters hem het glas bij deze gelegenheid ten afscheid geschonken.

Dat het glas een passend geschenk is moge blijken uit het feit dat de Commissie Burgerbewapening en Schutterij de door haar beheerde verzameling van de Stichting De Historische Verzamelingen der Schutterij te Amsterdam, aan KOG in bruikleen heeft gegeven.

Het KOG heeft op haar beurt, het bijzondere glas in bruikleen gegeven aan het Amsterdams Historisch Museum. Het glas van Abraham ter Borg werd op 7 oktober j.l in de vitrine geplaatst. Het glas is nu temidden van vele andere topstukken van glasgraveerkunst te bezichtigen in de pronkzaal van het museum.