Zestig miljoen euro werd over 62 culturele instellingen verdeeld. Er werd niet alleen structurele steun gegeven. Ook eenmalige financieringen en projecten konden geld krijgen, waaronder het project Locative Lab van het Amsterdams Historisch Museum.

Locative Lab is ontwikkeld in samenwerking met Stichting DOEN en Waag Society. Het doel van het project is om door ontwikkeling van een innovatieve toepassing van mobiele telefoons een groter publiek te bereiken en te betrekken bij de geschiedenis van Amsterdam, binnen en buiten het museum. De BankGiro Loterij ondersteunt het project met 300.000 euro.