In de nacht van 22 maart 1792 sloeg Johannes Jacob van Harpen nabij Kaap de Goede Hoop overboord en verdronk. Hij was kapitein-luitenant ter zee bij de Verenigde Oostindische Compagnie en nog maar 31 jaar oud. Dit type in Azië vervaardigde portretten van Europeanen komen tamelijk veel voor. Ook de oorspronkelijke verpakking van dit beeldje, een houten kistje, is bewaard gebleven. De naam van de maker staat er in Chinese karakters op vermeld. Meer informatie