Overal in Europa heerste er grote onvrede in 1848. Dit leidde tot ongeregeldheden in diverse West-Europese hoofdsteden. Ook Amsterdam ontkwam hier niet aan. Op vrijdag 24 maart vond hier het zgn. Damoproer plaats. Via her en der opgeplakte en uitgedeelde strooibiljetten met de belofte van een betere toekomst, waren Amsterdamse werklieden, die niet of nauwelijks werk hadden, opgeroepen om die dag rond het middaguur massaal naar de Dam te komen. Een min of meer zwijgende menigte nieuwsgierigen wachtte rustig af, wat er ging gebeuren. Een oproep van een van de initiatiefnemers om een deputatie naar de burgemeester af te vaardigen vond nauwelijks gehoor.
De vlam sloeg pas in de pan, toen stoeiende jongens per ongeluk het raam van een wijnhuis ingooiden en elkaar vervolgens gingen bekogelen met straatvuil. De schermutselingen met de politie,die hierop volgden, speelden zich echter niet op de Dam af, maar vooral in de omliggende straten. De voorstelling op deze prent doet echter anders vermoeden en is daarom meer fantasie dan werkelijkheid. Meer informatie