De grootste bezienswaardigheid was natuurlijk het nieuwe stadhuis op de Dam, dat door Vondel tot ‘het achtste wereldwonder’ was verheven. Niet alleen kwamen buitenlanders naar Amsterdam om dit imposante bouwwerk met eigen ogen te komen aanschouwen. Ook werd het gebouw na voltooiïng vele malen vereeuwigd. Met name voor Gerrit Berckheyde (1638-1698), die vooral stadsgezichten met nieuwbouw schilderde, was dit natuurlijk een uitgelezen onderwerp. Zijn stadhuisportretten, die onderling veel variaties vertonen qua standpunt en belichting, vonden dan ook gretig aftrek. Dit schilderij van Berckheyde toont het stadhuis in zijn volle glorie, compleet met koepel die nog maar kort tevoren voltooid was. Hoewel de twee buitenlandse kooplieden hier met de rug ernaartoe staan, hebben zij ongetwijfeld ook vol ontzag het prachtige bouwwerk bewonderd.

Kijk hier voor meer informatie over dit object