In het weekend van 18 en 19 januari 2014 wordt de elfde keer de Nationale Tuinvogeltelling gehouden. Enkele cijfers van vorig jaar: in 2013 waren er een kleine 100.000 deelnemers, goed voor bijna 50.000 ingezonden lijsten met in totaal meer dan een miljoen getelde vogels. Op de website van de Tuinvogeltelling staat ook enige informatie om vogelsoorten te kunnen onderscheiden. Een kleine oefening aan de hand van de tekening hieronder: zijn dit inderdaad een koolmees (nr. 2 in de vogeltoptien van 2013) en een pimpelmees (nr. 5 in 2013)?