amsterdam museum
 

Bekeerd

Moslim worden - moslim zijn

Een toenemend aantal vrouwen en mannen in Nederland bekeert zich tot de islam. Maar wat komt hier eigenlijk allemaal bij kijken? De islam is gebaseerd op vijf zuilen: de geloofsbelijdenis, het 5x daags gebed, vasten in de maand Ramadan, het jaarlijks afstaan van 2,5% van je bezit aan minderbedeelden en, als het kan, een pelgrimstocht naar Mekka. In 'Bekeerd. Moslim worden – moslim zijn' stonden het uitspreken van de geloofsbelijdenis en het leren/doen van het gebed centraal. Hoe word je eigenlijk moslim? Hoe leer je het gebed? Lukt het om dat 5x per dag uit te voeren? Aan de hand van deze vragen namen we een kijkje in het leven van bekeerde Amsterdammers.