amsterdam museum
 

Binnen Bidden Buiten Bidden

Lukt het om vijf keer per dag op tijd het gebed uit te voeren?

De namen van de vijf dagelijkse gebeden zijn tevens de namen van de tijdstippen van het gebed. Dit zijn: de dageraad (fadjr), begin van de middag (dhuhr), de namiddag (‘asr), zonsondergang (maghreb), en de avond/nacht (‘isha).

Omdat de tijden afhankelijk zijn van de stand van de zon, verschillen de gebedstijden van dag tot dag. Met name tussen de zomer en de winter zijn er in Nederland grote verschillen in gebedstijden.

Als je werkt of studeert, is de kans groot dat één of meerdere gebedstijden in werk- of schooltijd valt. Het doen van het gebed buiten de privésfeer ligt in Nederland echter gevoelig. De Advies Commissie Gelijke Behandeling zegt hierover dat een werkgever niet verplicht is een gebedsruimte in te richten, maar het gebed doen ook niet mag verbieden. Er mogen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld dat het in de pauze plaatsvindt. Voor scholen geldt hetzelfde. Een algeheel verbod op bidden is niet toegestaan, maar een school hoeft het gebed niet te faciliteren.

Op deze pagina vind je een aantal persoonlijke verhalen over bidden in de openbare ruimte.