Ter gelegenheid van The Hoerengracht organiseert het AHM op dinsdag 6 april een symposium. In het symposium staat de vraag of het museum kan fungeren als een spiegel voor de stad. In dat kader komen vragen aan de orde als: Op welke manieren kunnen kunstwerken gedachten en meningen losmaken over een actueel, stedelijk thema? Welke vormen van kunst hebben iets te vertellen aan de stad? En zijn daar de laatste tijd nieuwe kunstvormen bijgekomen? Fungeren de musea als platform van de nieuwste stedelijke ontwikkelingen op het gebied van kunst in Amsterdam? Lees meer