Kunstenaars en ontwerpers vullen tijdelijk de ramen die leegkwamen na het opkopen van bordelen door diverse marktpartijen en maken daarmee deze grote stedelijke ingreep zichtbaar. De gemeente, het stadsdeel centrum en woningbouwcorporaties spelen hierbij een grote rol.

Dit leidt tot veel vragen: in hoeverre is er nog sprake van autonome kunst in een situatie waarin gemeente en woningbouwcorporaties nadrukkelijk van kunstenaars verwachten dat zij zich uitspreken over de veranderingen in de vorm en functie van de buurt. Is kunst in deze context niet een vorm van prostitutie of zoals socioloog Oudenampsen het formuleert: een stedelijk glijmiddel?

Sprekers:

Merijn Oudenampsen is stadssocioloog en heeft als criticus op 30 maart 2009 een stuk geschreven over de rol van kunstenaars in de stedelijke vernieuwing.

Laurence A'gerter is autonoom kunstenaar en deelnemer Redlight Art/A.I.R. Ze heeft in haar 'peeskamer' gereflecteerd op de veranderende functie van plekken. Haar werk is opgenomen in de tentoonstelling the Hoerengracht in het AHM.

Willem Jan Renders is als curator public programs in het van Abbe Museum werkzaam.

Kees Zandvliet is hoofd presentatie Amsterdams Historisch Museum en verantwoordelijk voor AHM in de buurt.

Maarten de Boer is de eigenaar van bureau Weesperzijde. Bureau weesperzijde is gespecialiseerd in hergebruik van monumentale gebouwen en het vinden van passende huisvesting voor culturele en maatschappelijke instellingen en het gebruik van de openbare ruimte.

Jelle Bouwhuis werkt als curator bij Stedelijk Museum Bureau Amsterdam dat mede-initiatiefnemer Redlight Art/A.I.R is.

Kosten: entree museum
woensdag 2 juni
14.30 – 17.00 uur
Hoofdkassa AHM
Reserveren verplicht: via
events@ahm.nl