Als reactie op de lancering van Spoetnik door de Sovjet-Unie op 4 oktober 1957 werd binnen het Amerikaanse ministerie van defensie het Advanced Research Projects Agency (ARPA) opgericht. ARPA moest technologie ontwikkelen die de Amerikaanse defensie in staat zou stellen om niet verrast te worden door de technologisch geavanceerde vijand. Het ARPANET (ARPA Network) was het eerste operationele packet switching computernetwerk, de voorloper van het internet, opgezet in de late jaren '60.

Network topologieën

Pionier Paul Baran bedacht in de zestiger jaren een communicatienetwerk dat vijandige aanvallen kon overleven. De tekening toont 3 verschillende network topologieën, beschreven in zijn RAND Memorandum, "On Distributed Communications: 1. Introduction to Distributed Communications Network" (August 1964). The distributed network structuur bood de beste overlevingskansen.

Packet switching computernetwerk

De ARPA-denktank ontwikkelde een efficiënte manier voor universitaire instellingen, die voor ARPA aan het werk waren, om elkaars verschillende computersystemen te laten gebruiken. Het computernetwerk moest betrouwbaar en efficiënt zijn. Om aan deze beide eisen te voldoen werd ervoor gekozen de gegevens op te splitsen in kleine pakketjes en deze pakketten individueel via de beste route naar de eindbestemming te sturen. Op de eindbestemming kunnen de verschillende pakketten dan weer worden samengesteld tot het oorspronkelijke bericht. Dit concept maakt het systeem minder gevoelig voor onderbrekingen in het netwerk.

Eerste verbinding: L...O... crash

Op 29 oktober 1969 werden voor het eerst computers van de Universiteit van Californië en Stanford met elkaar verbonden. Dit netwerk was de voorloper van internet zoals we het nu kennen. Het eerste bericht tussen de 2 universiteiten dat werd verzonden over Arpanet moest 'Login' worden. De verbinding werd verbroken bij de 'g', na L...O...

Bronnen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_het_internet en http://nl.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/cybergeography/atlas/historical.html
http://www.guardian.co.uk/technology/interactive/2009/oct/23/internet-arpanet