"De verspreiding van de computer legde de basis voor wat de echte informatierevolutie wordt genoemd: het met elkaar verbinden van verspreide groepen computergebruikers om te komen tot grote, mondiaal opererende netwerken. De toekomst is aan het netwerk en sommige deskundigen zijn al zo gewend aan het gebruik ervan, dat ze er niet meer buiten kunnen.", schrijft Pauline van de Ven in NRC Handelsblad 26 september 1984. De titel luidt: "De opkomst van de computernetwerken. Een leven zonder netwerk is ondenkbaar door."

Bron

http://web.inter.nl.net/users/pauline/InternetArtikel1984.htm