Computercanon

In de tentoonstelling wordt de Nederlandse computergeschiedenis beschreven aan de hand van een aantal levensbeschrijvingen van de eerste pionierscomputers uit de jaren vijftig. Deze computers zijn in 2005 door Stichting Computer Erfgoed Nederland (SCEN) opgenomen in de zogenaamde computercanon: een tijdlijn van de topstukken uit de computergeschiedenis. De biografieën maken duidelijk hoe lang de computers werden gebruikt, wanneer deze, nu legendarische, machines vernietigd zijn en waarom sommige exemplaren juist zijn bewaard.

Schat aan verhalen

Bijzonder aan deze tentoonstelling is dat naast de revolutionaire pioniersmachines vooral aandacht zal worden besteed aan minder bekende verzamelgebieden en doodlopende wegen die de canon niet hebben gehaald. Naast de revolutionaire hoogtepunten, heeft de Nederlandse computerproductie namelijk een schat aan verhalen voortgebracht.

Erfgoedwaarde

Hoewel computers misschien niet direct worden gezien als erfgoed, zijn de eerste gebouwde computers belangrijke historische objecten die het verdienen om overgeleverd te worden aan volgende generaties. Het is daarom van belang om nu al stil te staan bij hun erfgoedwaarde, opdat het verleden voor de toekomst bewaard blijft.

Op de Facebookpagina save as://erfgoed kunnen bezoekers een eigen foto plaatsen van oude computers die nog op talloze zolders bewaard worden.

Meer informatie

Bron: http://www.uva.nl